Good Manufacturing Practice-GMP – ISO 22716:2007

Što je DPP?
Standard, za proizvodnjo i nadzor kozmetike u skladu s Uredbom  br. 1223/2009

Zašto DPP?
Sukladnost s kozmetičkom GMP u skladu je s Uredbom br. 1223/2009, čl. 8 koja je OBVEZNA od 13 srpnja 2013. Nova Uredba 1223/2009 uvodi obaveznu  uporabu dobre proizvodne prakse u skladu s valjanim međnarodnim  standardima  te se oslanja na međunarodni standard ISO 22716:2007.

Kako djeluje?
Standard ISO 22716 sadrži zbirku zahtjeva koje proizvođač koizmetičkog proizvoda mora ispuniti (upute,cilj,dokumentiranje). Uporaba dobre proizvodne prakse  iz  Uredbe br. 1223/2009 obvezna je  kod  proizvodnje kozmetičkih proizvoda.  Certificiranje nije obvezno ali  je preporučljivo, obvezna  je sukladnost sa  ISO 22716:2007.

Proizvodnja kozmetičkih proizvoda mora se odvijati u skladu s  načelima dobre proizvodne prakse (GMP).

Proizvodnja je sukladna sa dobrom proizvodnom praksom kada je sukladna sa usvojenim standardima na koje se poziva uredba u Uredbovnom listu EU .  U Uredbovnom listu EU  objavljen je  Izvještaj  Komisije u okviru izdvajanja  Uredbe (ES) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Savjeta o kozmetičkim proizvodima. U njemu se po prvi puta objavio naslov i poziv na harmonizirani standard  EN ISO 22716:2007, Kozmetika – Dobra proizvodna praksa (GMP) – Smjernice za dobru proizvodnu praksu (ISO 22716:2007).

Standard ISO 22716:2007 je međunarodni standard  koji daje smjernice za proizvodnju, ovladavanje,skladištenje i otpremu kozmetičkih proizvoda.  U smjernicama su navedeni organizacijski i praktični savjeti  za ovladavanje ljudskih, tehničkih i administrativnih čimbenika  koji utječu na kvalitetu proizvodnje.

Tako standard obuhvaća slijedeća područja:

 • osoblje
 • prostore
 • opremu
 • sirovine i materijal za ambalažu
 • proizvodnju
 • finalne proizvode
 • kontrolu kvalitete
 • upravljanje s  proizvodom  koji nije u skladu sa specifikacijama
 • otpad
 • podizvođača
 • odstupanja
 • pritužbe na  proizvode
 • nadzor promjena
 • unutarnja revizija
 • dokumentacija

Tehnički odbor SIST/TC KDS Kozmetične, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo je pripravil slovenski prevod Standarda ISO 22716:2007. V slovenski jezik je preveden tudi dokument Kozmetika – Dobra proizvodna praksa – Splošni dokument za usposabljanje. Splošni dokument za usposabljanje je tehnično poročilo, ki je namenjeno obratom za proizvodnjo kozmetičnih izdelkov, kot pomoč pri usposabljanju osebja v okviru uvajanja dobre proizvodne prakse in ne predpisuje dodatnih zahtev k standardu ISO 22716.

Kako vam možemo pomoći kod usvajanja DPP ili standarda ISO9001:2008 u poduzeću?
S svojim bogatim iskustvom i širokim teoretskim znanjem Finac d.o.o. pomaže kod ;

 • uspostave
 • izvršenja
 • dokumentiranja procesa

u skladu sa Smjernicama  za dobru proizvodnu praksu (ISO 22716:2007).

 

Pomažemo vam pri oblikovanju i dokumentiranju procesa i postupcima  u skladu sa smjernicama i zahtjevima standarda. U vašem poduzeću uz našu pomoć  moći ete postaviti učinkovite procese i  sistem učinkovitog planiranja,  dosezanja ciljeva, nadzora i trajnog poboljšanja procesa. Postaviti ćete poslovnik kvalitete koji će biti vaš temelj u prednosti nad konkurencijom.

Pored usklađenosti sa zakonodavstvom vaša će organizacija biti učinkovitija, produktivnija i posljedično konkurentnija.