Zakonodaja s področja kozmetike v EU

EU

Prošlost 76/768/EGS – i budućnost: Regulativa. 1223/2009

Značajke:

DIREKTIVA 76/768/EGS

 • Odgovornost:   Proizvođač ili distributer u EU
 • DosjePIF (informacije o proizvodu / dokazi + Ocjena sigurnosti), sprema se u EU
 • Obavještavanje:  u pojedinoj državi EU na temelju lokalnih zakona
 • Označavanje: ime proizvođača ili distributera te adresa gdje se nalazi dokumentacija
 • DPP: lokalna pravila članica EU
 • Nanomaterijali: nije određeno

UREDBA. 1223/2009

 • Odgovornost: određena odgovorna osoba (pravna ili fizička osoba, proizvođač ili savjetničko poduzeće)
 • Dosje-PIF kompleksniji, opširniji i više stručan
 • Podatkovni dosje o kozmetičkom proizvodu + Izvještaj o sigurnosti kozmetičkog proizvoda + Informacije o sigurnosti + Ocjena sigurnosti kozmetičkog proizvoda)
 • Obavještavanje: kod EU komisije, centralno za sve države članice EU (distributeri moraju biti individualno obavješteni)
 • Označavanje prema: Imenu odgovorne osobe (koja čuva dosje-PIF)
 • DPP: ISO 22716
 • Nanomaterijali: detaljno određeni, posebno ih je potrebno naglasiti 6 mjeseci prije puštanja proizvoda na tržište