Good Manufacturing Practice-GMP – ISO 22716:2007

Kaj je DPP?
Standard, za proizvodnjo in nadzor kozmetike v skladu z Uredbo št. 1223/2009

Zakaj DPP?
Skladnost s kozmetičnimi GMP je v skladu z Uredbo št. 1223/2009, čl. 8, OBVEZNA od 13 julija 2013 dalje. Nova Uredba 1223/2009 uvaja obvezno uporabo dobre proizvodne prakse v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi in se opira na mednarodni standard ISO 22716:2007.

Kako deluje?
Standard ISO 22716 vsebuje seznam zahtev, ki jih mora izpolniti proizvajalec kozmetičnega izdelka (navodila, cilji, dokumentiranje…). Uporaba dobre proizvodne prakse, je z Uredbo št. 1223/2009 obvezna pri proizvodnje kozmetičnih proizvodov.  Certificiranje ni obvezno, čeprav je priporočljivo, obvezna pa je skladnost z ISO 22716:2007.

Proizvodnja kozmetičnih izdelkov mora potekati v skladu z načeli dobre proizvodne prakse (GMP).

Proizvodnja je skladna z dobro proizvodno prakso, kadar je skladna z ustreznimi usklajenimi standardi, na katere se sklicuje uredba v  Uradnem listu EU. V Uradnem listu EU je bilo objavljeno Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih. V njem  sta bila prvič objavljena naslov in sklic na harmonizirani standard EN ISO 22716:2007, Kozmetika – Dobra proizvodna praksa (GMP) – Smernice za dobro proizvodno prakso (ISO 22716:2007).

Standard ISO 22716:2007 je mednarodni standard, ki podaja smernice za proizvodnjo, obvladovanje, skladiščenje in odpremo kozmetičnih izdelkov. V smernicah so navedeni organizacijski in praktični nasveti za obvladovanje človeških, tehničnih in administrativnih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost proizvodnje.

Tako standard opredeljuje naslednja področja:

 • Osebje
 • Prostori
 • Oprema
 • surovine in material za embalažo
 • proizvodnja
 • končni proizvodi proizvodov
 • kontrola kakovosti
 • ravnanje s proizvodom, ki ni v skladu s specifikacijami
 • odpadki
 • podizvajalci
 • odstopanja
 • pritožbe in umiki proizvoda
 • nadzor sprememb
 • notranja revizija
 • dokumentacija

Tehnični odbor SIST/TC KDS Kozmetične, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo je pripravil slovenski prevod Standarda ISO 22716:2007. V slovenski jezik je preveden tudi dokument Kozmetika – Dobra proizvodna praksa – Splošni dokument za usposabljanje. Splošni dokument za usposabljanje je tehnično poročilo, ki je namenjeno obratom za proizvodnjo kozmetičnih izdelkov, kot pomoč pri usposabljanju osebja v okviru uvajanja dobre proizvodne prakse in ne predpisuje dodatnih zahtev k standardu ISO 22716.

 

Kako vam lahko pomagamo pri uvajanju DPP ali standarda ISO9001:2008 v podjetje?
S svojimi  bogatimi izkušnjami in obširnim teoretičnim znanjem Finac d.o.o. pomaga pri

 • vzpostavitvi,
 • vpeljavi in
 • dokumentiranju procesov

v skladu s Smernicami  za dobro proizvodno prakso (ISO 22716:2007).

Pomagamo  vam pri oblikovanju in dokumentiranju procesov in postopkov v skladu s smernicami in zahtevami standarda. V podjetju boste z našo pomočjo opredelili in postavili učinkovite procese ter sistem učinkovitega planiranja in doseganja ciljev  ter nadzor, obvladovanj, in trajnega izboljševanja procesov. Postavili boste poslovnik kakovosti, ki bo temelj vaše prednosti pred konkurenco.

Poleg usklajenosti z zakonodajo, bo tako vaša organizacija učinkovitejša, produktivnejša in posledično bolj konkurenčna.