Dokumentacija, ki jo pripravimo v skladu z Uredbo (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih v sodelovanju z odgovorno osebo, vsebuje:

DEL A – Informacije o varnosti kozmetičnega izdelka

 1. Splošni podatki o izdelku
 2. Kvantitativna in kvalitativna sestava kozmetičnega izdelka
 3. Fizikalne/kemijske značilnosti in stabilnost kozmetičnega izdelka
 4. Mikrobiološka kakovost in varnost izdelka oziroma komponent
 5. Nečistote, sledi, podatki o embalažnem materialu
 6. opis proizvodnega postopka,
 7. Izjava o proizvodnji v skladu z dobro proizvodno prakso in kontrola kakovosti
 8. ocena ustreznosti kozmetičnega proizvoda za človekovo zdravje
 9. Normalna in razumno predvidljiva uporaba
 10. Izpostavljenost kozmetičnemu izdelku in komponentam
 11. Toksikološki profil izdelka oziroma komponent
 12. Morebitni podatki o neželenih učinkih in resnih neželenih učinkih izdelka
 13. Morebitna dokazila o delovanju oziroma učinkih izdelka, kjer je to potrebno
 14. Podatki o  vseh preskusih kozmetičnega proizvoda ali njegovih sestavin, ki so bili izvedeni na živalih

DEL B – Ocena varnosti kozmetičnega izdelka

 1. Zaključek ocene
 2. Označena opozorila in navodila za uporabo
 3. Obrazložitev
 4. Verodostojnost ocenjevalca in odobritev dela B

Oceno varnosti izvajajo strokovne osebe z diplomo kemijske in medicinske smeri.