t5

Dokumentacija  koju pripremamo u skladu je s Uredbom (ES)br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Savjeta od dana 30. studenog 2009 o kozmetičkim proizvodima u suradnji s odgovornom osobom i sadrži :

DIO A – Informacije o sigurnosti kozmetičkog proizvoda

 

 1. Opće podatke o proizvodu,
 2. Kvantitativni i kvalitativni sastav kozmetičkog proizvoda,
 3. Fizikalne/kemijske osobine i stabilnost kozmetičkog proizvoda,
 4. Mikrobiološku kvalitetu i sigurnost proizvoda u odnosu na njegove komponente,
 5. Nečistoće i podatke o ambalažnom materijalu,
 6. Opis proizvodnog postupka,
 7. Izjavu o proizvodnji u skladu s dobrom proizvodnom praksom i kontrolom  kvalitete,
 8. Ocjenu utjecaja kozmetičkog proizvoda za ljudsko zdravlje,
 9. Normalna i razumno predvidljivu uporabu,

10. Izloženost kozmetičkom proizvodu i komponentama,

11. Toksikološki profil proizvoda s obzirom na komponente,

12. Možebitne podatke o neželjenim učincima i realnim neželjenim učincima proizvoda,

13. Možebitne dokaze o djelovanju s obzirom na učinak proizvoda, tamo gdje je to potrebno,

14. Podatke o svim testiranjima kozmetičkog proizvoda ili njegovih dijelova koja su bila izvršena na životinjama,

DIO B – Ocjenu sigurnosti kozmetičkog proizvoda,

 1. Zaključak ocjene,
 2. Označena upozorenja i uputstva za uporabu,
 3. Obrazloženje,
 4. Vjerodostojnost ocjenjivača i odobrenje B dijela,

Ocjenu sigurnosti izvode stručne osobe s diplomama iz kemijskih i medicinskih smjerova.