Postupak elektronskog prijavljivanja kozmetičkih proizvoda

 

Svi proizvodi koji se prodaju na Hrvatskom tržištu (ako su već registirani u drugim Eu državama) registirani su na Ministarstvu zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju.

Elektronska prijava za uslaglašavanje sa zakonskom regulativom za kozmetički proizvod u potpunosti će zamijeniti postupke usaglašavanja koji se trenutno odvijaju u državama članicama EU. Elektronsku prijavu za usaglašavanje potrebno je napraviti i za kozmetičke proizvode koji još nisu usklađeni s Direktivom  76/768/EGS.

Odgovorna osoba mora obaviti elektronsku prijavu za usaglašavanje kozmetičkog proizvoda kod Europske komisije prije plasiranja proizvoda na tržište.

 

Odgovorna osoba u elektronskom obliku predlaže Europskoj komisiji slijedeće informacije:

1. kategoriju kozmetičkog proizvoda te njegovo ime ili imena koja omogućuju njegovu specifičnu indetifikaciju;

2. ime i prezime odgovorne osobe kod koje se nalazi dokumnetacija sa informacijama o kozmetičkom proizvodu koja je uvijek dostupna;

3. državu proizvodnje u slučaju uvoza;

4. državu članicu u kojoj će se kozmetički proizvod staviti na tržište;

5. kontaktne podatke fizičke osobe s kojom se uvijek može doći u kontakt;

6. prisutnost tvari u obliku nanomaterijala

7. ime i CAS broj ili ES broj tvari koje su razvrstane kao kancerogene, mutagene ili toksične za razmnožavanje (CMR), kategorije 1A ali 1B;

8. okvirnu formulaciju koja omogućuje hitno ozdravljenje u slučaju problema.

 

Kada je kozmetički proizvod stavljen na tržište tada odgovorna osoba Europskoj komisiji posreduje oginalne podatke i fotografije proizvoda.
Distributer obavlja elektronsku prijavu za usaglašavanje kozmetičkog proizvoda kako bi omogućio dostupnost kozmetičkog proizvoda na tržištu države članice EU koji se već prodaje u drugoj EU članici kako bi se proizvod usaglasio sa nacionalnim zakonodavstvom. Obveza  elektronskog usaglašavanja za distributere vrijedi od  11.srpnja 2013  .

 

Distributer u elektronskom obliku predlaže Europskoj komisiji slijedeće informacije:

1. kategoriju kozmetičkog proizvoda, njegovo ime u državi članiciodakle je proizvod stigao i ime države članice u kojoj je moguća detaljna indetifikacija proizvoda;

2. državu članicu u kojoj je dostupan kozmetički proizvod;

3. svoje ime i prezime;

4. ime i prezime odgovorne osobe kod koje se nalazi dokumentacija sa informacijama o kozmetičkom proizvodu koja je uvijek dostupna;

 

Elektronsko usaglašavanje kozmetičkog proizvoda obavlja se preko internetskog  notifikacijskog  portala za kozmetičke proizvode (eng. Cosmetic Products Notification Portal, CPNP) koji je dostupan od 11.siječnja 2012.  Uporaba CPNP portala biti će obvezna od 11.srpnja 2013.

 

Europska komisija je na svojoj web stranici objavila priručnik za uporabu CPNP portala i poveznicu  za dostup do portala.

 

Postupak prijave elektronskog usaglašavanja kozmetičkih proizvoda koji sadrže nanomaterijale

 

Prisutnost  tvari u obliku nanomaterijala u kozmetičkom proizvodu odgovorna osoba mora prijaviti u okviru elektronskog postupka objave informacija o kozmetičkom proizvodu (13.članak) . Pored regulative iz 13. članka odgovorna osoba mora obavjestiti Europsku komisiju o kozmetičkom proizvodu koji sadrži nanomaterijale (16.članak) .

 

Obavještavanje o prisustvu nanomaterijala u kozmetičkom proizvodu koji je dostupan na tržištu mora se izvršiti od strane odgovorne osobe u roku od 6 mjeseci i obavezno je od 11.siječnja 2013 godine.   Nove kozmetičke proizvode sa sadržajem nanomaterijala odgovorna osoba mora prijaviti 6 mjeseci prije puštanja na tržište.

 

Odgovorna osoba nije dužna prijavljivati nanomaterijale u slučaju da se oni koriste kao bojila,UV filteri i konzervansi.

 

Odgovorna osoba u  elektronskom obliku predlaže Europskoj komisiji slijedeće informacije:

1. identifikacija nanomaterijala zajedno s njegovim kemijskim imenom (IUPAC) i drugim opisima;

2. specifikacija nanomaterijala zajedno s veličinom dijelova, fizikalnih i kemijskim  svojstvima;

3. ocijena količine nanomaterijala u kozmetičnim proizvodima koji se namjeravaju plasirati na tržište;

4. toksikološki profil nanomaterijala;

5. sigurnosni podaci o nanomaterijalu povezani s kategorijom kozmetičkih proizvoda u kojima je nanomaterijal korišten;

6. razumno predvidljivi uvjeti izlaganja.