Slovenija

V Sloveniji trenutno velja Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih. Uredba št. 1223/2009 je začela veljati 11. januarja 2010 in se je začela uporabljati 11. julija 2013. Uredba je v celoti zamenjala  Zakon o kozmetičnih proizvodih in njegove podzakonske predpise.

Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih

 • Pravilnik o pogojih glede zdravstvene neoporečnosti predmetov splošne rabe, ki smejo v promet (Ur.l. SFRJ, št. 26/83)
 • Pravilnik o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 35/05, 73/05, 100/05, 26/06, 92/06, 131/06, 44/07,  124/07, 73/08, 84/08, 24/09, 81/09, 4/10, 37/10, 74/11, 81/11 in 48/12) (neuradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o mikrobiološki ustreznosti kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 46/03)
 • Pravilnik o obrazcu za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v promet (Uradni list RS, št. 114/03 in 40/07)
 • Pravilnik o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 114/03 )
 • Pravilnik o postopku in vsebini vloge za zaščito podatkov o sestavinah kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 2/04, 104/07)
 • Pravilnik o alternativnih metodah za preskušanje kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 3/05)
 • Pravilnik o načinu vzorčenja ter metodah za laboratorijske analize kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 59/06)

 

EU

Preteklost 76/768/EGS – in prihodnost: Regulativa. 1223/2009

Značilnosti:

DIREKTIVA 76/768/EGS

 • Odovornost:   Proizvajalec oziroma distributer v EU
 • DosjePIF (informacije o izdelku / izkazi + Ocena varnosti), hrani se v  EU
 • Priglasitev:  v posamezni državi EU, na podlagi lokalnih pravil
 • Označevanje: ime proizvajalca oz distributerja v ,naslov  kjer se hrani dokumentacije je treba poudariti
 • DPP: lokalna pravila članic EU
 • Nanomateriali: ni opredeljeno

UREDBA. 1223/2009

 • Odgovornost: opredeljena odgovorna oseba (pravna ali fizična oseba, proizvajalec ali svetovalno podjetje)
 • Dosje-PIF, kompleksnejši, obširnejši in bolj strokoven: Podatkovni dosje o kozmetičnem izdelku + Poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka + Informacije o varnosti + Ocena varnosti kozmetičnega izdelka)
 • Priglasitev: pri komisiji EU, centralno za vse države članice EU (distributerji morajo biti individualno opredeljeni)
 • Označevanje po: Ime odgovorne osebe (ki hrani dosje-PIF)
 • DPP: ISO 22716
 • Nanomateriali: natančno opredeljeni, posebej priglasiti 6 mesecev pred trženjem